ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


computer.jpg

Λογισμικό (Software)

  1. Λογισμικό Εφαρμογών
  2. Λογισμικό Συστήματος

Δραστηριότητες Εμπλουτισμένου Βιβλίου:

  1. Πως τρέχει ένα πρόγραμμα
  2. Κατηγορίες Λογισμικού

Δραστηριότητες στην τάξη:

  1. Καταγράψτε τουλάχιστον 10 λογισμικά εφαρμογών (προγράμματα) που υπάρχουν στον υπολογιστή σας στο σχολείο.
  2. Τι σημαίνει η έκφραση "φορτώνετα το πρόγραμμα" στον υπολογιστή.
  3. α) Ποιο Λειτουργικό Σύστημα (Λογισμικό Συστήματος) τρέχει ο υπολογιστής σας στο σχολείο;
    β) Ποιο Λειτουργικό Σύστημα (Λογισμικό Συστήματος) τρέχει ο υπολογιστής σας στο σπίτι;
  4. Αναζητήστε στο διαδίκτυο (αν δεν γνωρίζετε ήδη) 4 Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών. Βρείτε ποια είναι τα λογότυπά τους.

oslogos.jpg
windows-logos1.png
4. Αναζητήστε στο διαδίκτυο (αν δεν γνωρίζετε ήδη) 3 Λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων

mobileos.jpg