Ακολουθήστε τις οδηγίες: για να δημιουργήσετε το παρακάτω παιχνίδι:

Η μπάλα αναπηδάει πάνω σε μία επιφάνεια (ας την πούμε ρακέτα) την οποία μετακινεί ο χρήστης με τα βελάκια δεξιά-αριστερά. Το παιχνίδι τελειώνει όταν η μπάλα αγγίξει το «έδαφος»Με 3 ζωές:


Επέκταση που προτάθηκε από τους μαθητές:
Δημιουργήστε και δεύτερη ρακέτα (το παιχνίδι θα παίζεται από 2 παίχτες) που θα βρίσκεται στο πάνω μέρος της σκηνής. Ο χειρισμός της δεύτερης ρακέτας θα γίνεται με τα πλήκτρα A και D.