Το ξέρετε ότι το 95% της κυκλοφορίας δεδομένων στο διαδίκτυο γίνεται μέσω καλωδίων και όχι δορυφορικά;
Γιατί;
Υπάρχουν περίπου 300 υποθαλάσσια καλώδια

internetunderseacable.png
Πως τοποθετούν τα καλώδια στα βάθη των ωκεανών;
το ξέρετε ότι το πρώτο καλώδιο τοποθετήθηκε στον Ατλαντικό το 1854 (όχι για το διαδίκτυο φυσικά αλλά για τον τηλέγραφο)


Δείτε ένα χάρτη του υποθαλάσσιου καλωδίου που υπάρχει για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διαδικτύου:
http://www.submarinecablemap.com