ΣΥΜΒΑΝΤΑ


1. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο χρήστης να κάνει κλικ πάνω στην μπάλα με τους κύκλους. Κάθε φορά που την πετυχαίνει παίρνει 1 πόντο. Για να τελειώσει το παιχνίδι πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ πάνω στην μπάλα του μπάσκετ.

Από την ομάδα εντολών συμβάντα χρησιμοποιούμε την εντολή "Όταν σε αυτό το αντικείμενο γίνει κλικ".

Για την λήξη του παιχνιδιού μεταδίδουμε το μήνυμα "endofGame". Χρησιμοποιούμε από την ομάδα εντολών συμβάντα τις εντολές "Μετέδωσε μήνυμα" και "Όταν λάβω μήνυμα"


2. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μην πέσει η μπάλα στο έδαφος. Η μπάλα αναπηδάει πάνω στην "ρακέτα". Μετακινείτε την ρακέτα δεξιά-αριστερά με τα πλήκτρα: δεξί και αριστερό βέλος.

Από την ομάδα εντολών συμβάντα χρησιμοποιούμε τις εντολές: "'Οταν το πλήκτρο ...πατηθεί"


3. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μην πιάσει η γάτα το ποντίκι. Το ποντίκι ακολουθεί τον δείκτη του ποντικιού και η γάτα ακολουθεί το ποντίκι.