Βασικές εντολές κίνησης και σχεδίασης σχημάτων χωρίς επανάλαβε
Βασικές εντολές κίνησης και σχεδίασης σχημάτων με επανάλαβε

Για πάντα

Διάλογος και Πράξεις (Ρώτησε, πες, ένωσε, απάντηση)

Διάλογος και σχεδίαση πολυγώνων

Animation

Μεταβλητές

Εάν-Αλλιώς

Παιχνίδια


  • Pacman 1η φάση (ανοιγοκλείνει στόμα)
  • Pacman 2η φάση (κινείται με βελάκια μόνο μέσα στον πράσινο διάδρομο)
  • Pacman 3η φάση (κρατάμε score-10 πόντους για κάθε αντικείμενο που τρώει ο pacman)
  • Pacman 4η φάση (εμφανίζεται συγχαρητήριο μήνυμα όταν συγκεντρωθούν 40 πόντοι)
  • Pacman 5η φάση (προσθέτουμε φαντάσματα, 3 Ζωές, χάνεται μία ζωή κάθε φορά που ακουμπάει ο pacman ένα φάντασμα-εμφανίζεται μήνυμα όταν τελειώσουν οι ζωές)