Παιχνίδι Αριθμών- Simple


  1. Δημιουργήστε ένα σενάριο που θα ρωτάει το χρήστη για το αποτέλεσμα μίας πράξης π.χ. Πόσο κάνει 3*5. Αν η απάντηση του χρήστη είναι σωστή η μορφή θα λέει ΜΠΡΑΒΟ αλλιώς θα του λέει ΛΑΘΟΣ
  2. Τροποποιήστε το παραπάνω σενάριο ώστε να ζητάει το γινόμενο δύο ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ μεταξύ 1 και 10. (θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε από την κατηγορία εντολές «Τελεστές», το μπλοκ «τυχαία επιλογή από 1 μέχρι 10»).
  3. Τροποποιήστε το σενάριό σας έτσι ώστε να επαναλαμβάνεται 5 φορές
  4. Κάντε τις απαραίτητες συμπληρώσεις ώστε στο τέλος των 5 επαναλήψεων το σενάριο να λέει στον χρήστη πόσες σωστές και πόσες λανθασμένες απαντήσεις έδωσεΜετά τα πρώτα 3 βήματα έχουμε το εξής πρόγραμμα: Παιχνίδι Αριθμών.sb

numbers.png

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ:

  1. Προσθέστε κατάλληλο έλεγχο στο τέλος του προγράμματος που να ελέγχει αν οι σωστές απαντήσειις είναι περισσότερες από τις λανθασμένες να λέει "ΜΠΡΑΒΟ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ", αλλιώς να λέει "ΘΕΛΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ:("
  2. Τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε στην αρχή να ρωτάει πόσες ερωτήσεις θέλει ο χρήστης να του κάνει το πρόγραμμα. Οπότε η επανάληψη να μην γίνεται συγκεκριμένα για 5 φορές αλλά για όσες ζητήσεις ο χρήστης.
  3. Τροποποιήστε το πρόγραμμα έτσι ώστε πριν από κάθε ερώτηση να εμφανίζεται και ο αριθμός της ερώτησης