Ζητάει το μήκος της πλευράς για να ζωγραφίσει αντίστοιχο τετράγωνο.


Ζητάει τον αριθμό των πλευρών για να ζωγραφίσει αντίστοιχο σχήμα με μήκος πλευράς 50.
.
Ζητάει τον αριθμό των πλευρών και μήκος πλευράς για να ζωγραφίσει αντίστοιχο σχήμα.


Υπολογίζει το τελικό ποσό πληρωμής θεωρώντας ότι η έκπτωση 20%
Χωρίς Μεταβλητή

Με μεταβλητές:


Εμαβδό παραλληλογράμμου