Δείτε τις Δραστηριότητες του Εμπλουτισμένου Βιβλίου Πληροφορικής:
  1. Η σωστή Στάση Εργασίας στον Υπολογιστή
  2. Αρχές Εργονομίες-Η σωστή στάση σώματος στον υπολογιστή