Δημιουργήστε το παρακάτω πρόγραμμα σε scratch.

1. Συγχρονίστε την συνομιλία των 2 μορφών χρησιμοποιώντας την εντολή "περίιμενε ... δευτερόλεπτα"
2. Βάλτε την δεύτερη μορφή να ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ τις πράξεις που της θέτει η πρώτη μορφή, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα blocks από την κατηγορία εντολών "Τελεστές"
3. Προσθέστε κι άλλες μορφές και προγραμματίστε τες να κινούνται. Οι μορφές που θα επιλέξετε πρέπει να έχουν πολλαπλές ενδυμασίες:

Για πάντα
  • 1. κινήσου 10 βήματα
  • 2. άλλαξε στην επόμενη ενδυμασία
  • 3. εαν εισαι στα ορια αναπήδησε
  • 4. περίμενε 0.3 δευτερόλεπτα
Τελος Για Πάντα